Böbrek Tüberkülozu Belirtileri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Böbrek tüberkülozu yavaş seyreden bir hastalıktır ve erken teşhis edildiğinde hızlı bir şekilde önlem alınabilen böbrek hastalıklarından biridir.

Böbrek Tüberkülozu Nedir?

Böbrek Tüberkülozu

Enfekte olan akciğerler ve yahut da akciğerler arasında bulunan lenf bezlerindeki enfeksiyon ajanlarının kan ile beraber böbreklere yayılması ile meydana gelmektedir. Böbreğin iç yapısı bozulduğu sürece, basiller üreter ve mesaneye idrar ile birlikte geçmektedir. Bu aşamada üreterde darlık, mesanede enflamasyon ve büzüşme meydana gelmektedir. Lokal zararlar giderek böbreğin tümünü bozabilir ve camcı macunu denilen böbrek oluşabilir. Böbrek tüberkülozu kendi başına bir rahatsızlık olarak kabul edilmez. Genelde akciğerlerdeki tüberkülozdan kaynaklanan ikincil bir hastalık olarak görülmektedir.

Böbrek tüberkülozu yavaş bir ilerleme göstermektedir. Çoğu zaman primer akciğer enfeksiyonunun ardından 15-20 yılda bir ortaya çıkmaktadır. Bazı zamanlar bu süre daha da uzun olabilmektedir. Erkekler kadınlara oranla 2 kat daha fazla risk taşımaktadırlar. Teşhis konulduğunda hastaların % 80 kadarı semptomatiktir. Sık idrar çıkma, gece idrar çıkma ve acil işeme isteği yaygın bir şekilde hastalarda görülmektedir.

Belirtileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hastaların yarısında gözle görünecek bir idrar kanaması meydana gelmektedir. Bu belirtiler bazen tüberkülozun ileri aşamalarında da ortaya çıkabilir. Bazılarında asemptomatik etkiler de olabilmektedir. Bu belirtilerin çoğunluğu basillerin mesaneye yayılması yüzünden ortaya çıkmaktadır. Hastalara yapılan fiziki muayenede bir sonuç alınamayabilir.

Vas deferans tutulduğunda, muayene sırasında tespih tanesi veya nodül belirlenebilir. Çift taraflı tutulum olmaz ise, renal fonksiyon normaldir. İdrar analizinde asit pH, eritrosit ve lökositler bulunmaktadır. ilk idrardan spesifik kültür yapılmaktadır.

Tek kültür % 73 oranında pozitif çıkmaktadır. 3 gün süre ile ilk idrarda spesifik kültür yapıldığı zaman başarı % 90’a çıkabilir. Böbrek tüberkülozunun başka bir belirtisi ise skrotumda akıntılı fistül olmasıdır. Üretra tutulumu daha nadir görülmektedir. Hastalarda görülebilecek başka klinik bulgular ise şunlardır: vücutta başka yerde geçirilmiş olan tüberküloz, sebebi bilinmeyen hematüri, geceleri sık ve ağrısız idrara çıkma, antibiyotikler ile tedavi edilemeyen sistit, kronik akıntılı skrotal sinüsler, hafif böğür ağrıları gibi klinik bulguların belirlendiği hastalarda gereken tetkikler yapılarak böbrek tüberkülozu teşhisi konulabilir.

Hastaların hızlı bir şekilde tedavi edilmesi ve hastalığın aktif olmayan bir konuma getirilmesi amaçlanır. Erken dönemde teşhis edilen hastalara ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Buna cevap vermeyen kişilerde ise cerrahi müdahaleye gerek duyulmaktadır. Hastalarda genel olarak 2 yıl kadar medikal tedavi uygulanması uygun görülmektedir.

İyileşme sürecinde üreteral darlık oluşabilmektedir. Tedavi sürecinde primer ajanlar, sekonder ajanlar ve minör ajanlar kullanılır. Hastalar tedaviden sonra belirli aralıklar ile takip edilir.

Böbrek tüberkülozu hastalığı çok yavaş ilerleyen bir rahatsızlıktır. Hastalık, çoğunluk olarak primer akciğer enfeksiyonunun arkasında, 15 – 20 yıl sonra kendini belli eden bir hastalıktır. Hatta bazen bu süre daha da uzayabilir. Erkekler kadınlardan daha fazla risk altında olup, hastaların yarısında idrar kanaması görülmektedir. Bulguların çoğunluğu basillerin mesaneye yayılmasından sonra ortaya çıkar. Tedavinin hedefi, hastalığın hızlı bir şekilde tedavisinin yapılması ve hastalığı pasif konuma getirmektir. Hastalık, erken dönemde teşhis edildiği zaman ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bireyler eğer ilaç tedavisine cevap vermezler ise o zaman cerrahi girişimde bulunulmalıdır. Hastalara uygulanan medikal tedavisinin uzunluğu iki yıl civarıdır.

Hasta ilk önce idrarın azalmasından ve idrar torbasının şişmesinden  şikâyet­çi olur. Daha sonra hafif ateş ve halsizlik baş­lar. İdrardan kan gelmesi de böbrek tüberkülozunun ihtimal riskini kuvvetlendirmektedir.


Makale beğendiniz mi? 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Konu ile ilgili yorumlarınız