Kanamalı Sistit Nedir? Uygulanan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İdrar kanalında görülen kanama durumlarının farklı nedenleri olmakla beraber kanamalı sistit rahatsızlığının erken teşhis evresi en önemli evredir.

Kanamalı Sistit Nedir?

İdrarda saptanan kanamaların pek çok sebebi bulunmaktadır. Ciddi bir problemin habercisi olabileceği gibi önemsiz bir sebepten de olabilmektedir. Bu yüzden muhakkak araştırılması gerekir. Eğer bir hastalık var ise, bulunarak geç kalınmadan tedaviye başlanmalıdır ya da bir tehlike olup olmadığını anlayıp rahat edilmelidir. İdrarda kan bazı zamanlar göz ile görülecek kadar fazla olmaktadır. Bazı zamanlarda yalnızca idrar tahlilinde kan hücrelerine rastlanmaktadır. Tesadüfen saptanan bu “mikroskopik” kanama, çoğu zaman normal bir kontrol esnasında ortaya çıkar. İdrarda bir şekilde kan görülmesi, toplumun yaklaşık olarak yüzde 5’inde rastlanılır.

Belirtileri Nelerdir?

Bu kanama kadında ya da erkekte, idrar sisteminin herhangi bir bölgesinden gelebilmektedir. Yani böbrekler, böbrek boruları (üreter), mesane ve dış idrar yolu üzerinden kanlı olabilir. Aynı zamanda erkeklerde prostat hastalıkları sebebi ile de olabilir. Kanama genelde, belirgin bir hastalığı ifade etmez. Özellikle de kanaması olan hastaların yaklaşık olarak yüzde 15\’inde hiçbir problem bulunamamaktadır. Ancak bazı zamanlarda muhakkak tıbbi müdahale gerektiren bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Bunların en mühim olanı kanserdir. Bazen de böbrek taşları ile idrar yolu enfeksiyonları kanamaya sebebiyet verir. Prostat ve ağır egzersiz hareketler de idrarda kanamaya sebep olur. Bir şekilde kanama saptanan kişide, muhakkak idrar sisteminin incelenmesi gerekmektedir.

İlk esnada, hastanın muayenesi yapılır ve hastadan \”tam idrar tetkiki\” istenir. Eğer bir böbrek hastalığı var ise o hastalık burada ortaya çıkabilir. Mikroskop ile kan hücreleri şekilleri incelenir ve idrar yolunun hangi bölgesinde sorun olup olmadığı bulunabilir. İdrar kültürü yapılır ve sonrasında da eğer mikrop üremesi var ise, idrar yolu enfeksiyonu olduğu anlaşılır.

Buna uygun olarak da antibiyotik tedavisi yapılması gerekmektedir. İdrarda sitolojik inceleme yapılıp, kanser hücresi ya da anormal hücreler aranır. Bu yapılan kan testi ile böbrek fonksiyonları kontrol edilir. Peki, bu idrar yollarından kan gelmesi ve görüntülemesi nasıl yapılmaktadır, farklı yan etki yaparmı?

Görüntüleme Yöntemleri

Araştırmada pek çok yöntem değişik konularda fikir vermektedir. Öncelik olarak şüphelenilen duruma yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Gereken durumlarda daha ileri tetkikler de yapılır. Önce ultrason yapılarak, böbreklerde kitle ya da tümör gibi yapılar araştırılır. Aynı zamanda böbreğin etli dokusunu değiştiren durumlar da belirlenir. Röntgen çekilip, taş araştırması yapılır. Damardan ilaç verilip, filmde idrar yolunun dinamik yapısına bakılır. Bilgisayarlı tomografi idrar yolunun içi ve dışı ile ilgili tüm detayları vermektedir.

Böylece taş olup olmadığını net bir şekilde gösterir. MR (Magnetic Rezonans) yapılarak organların içyapıları daha detaylı bir şekilde araştırılır. Fakat kapalı bir tüpe girilmesi gerektiği için bazı hastalar bu tetkikten ürkerler. Bazı zamanlar da mesaneyi tam olarak değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda sistoskopi adı verilen tetkik yapılarak mercekli alet ile içeri bakılması gerekmektedir. Bu yöntem aynı zamanda, dış idrar yolunu (üretra) inceleyen tek yöntemdir. Bazen de böbrek borusu (üreter) ve böbrek içini inceleyebilmek adına mesaneden yukarı ilaç verilip inceleme yapılmaktadır ya da göz ile direkt görüntüleme için üreteroskopi adı verilen küçük operasyona gerek duyulur.

İdrarda yani mesanede bir kanamaya rastlandığı zaman, hangi organdan geldiğinin bilinmesi ve bunun neden olduğu önemlidir. Çünkü tedavi kanamanın kaynağı ve sebep olan duruma göre özel olarak planlanır. İdrar sistemi iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar üst kısım ve alt kısımdır. Üst kısım böbrekler ve üst idrar borusunun olduğu yerdir. Alt kısım ise mesane ve idrar yolunun olduğu yerdir. Erkeklerde aynı zamanda prostat da bu bölüme girer.


Makale beğendiniz mi? 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Konu ile ilgili yorumlarınız