Hamilelikte Sistit Nedenleri Nelerdir? Tedavi Süreci Nasıl İlerler?

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için erken dönemde teşhisler yapılmalı ve gerekli muayeneleri olarak vücut ve bebek sağlığı korunmalıdır.

Hamilelikte Sistit Hastalığı

Hamilelik dönemi idrar yolu enfeksiyonlarına eğilimin arttığı bir dönemdir. Bu enfeksiyonlar basit bir sistit (mesane enfeksiyonu) olabileceği gibi, aynı zamanda ciddi bir piyelonefrit (böbrek enfeksiyonu) gelişimi de söz konusu olabilmektedir.

Özellikle piyelonefrit durumunda bebeklerde erken doğum gibi ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak adına en erken dönemde idrar kültürü yapılması oldukça etkili olacaktır. İdrar kültüründe üreme olduğu zaman üreyen bakteriye uygun antibiyotik tedavisi verildiğinde gebeliğin kalan döneminde sistit ve piyelonefrit ortaya çıkma olasılığı önemli ölçüde azalmaktadır.

Aslında idrar steril (bakteri ve diğer enfeksiyon etkenlerini içermeyen) bir maddedir. Rengi açık sarı olup, kendine özgü bir kokusu bulunmaktadır. Hamilelikde ilaçlar ya da vitamin kullanımında rengi gittikçe koyulaşabilmekte ve kokusu değişebilmektedir.

Bunun yanı sıra idrar renginin açık sarıdan daha koyu olması ise az oranda sıvı tüketilmesinin bir belirtisidir ve buna dikkat etmek gerekmektedir. İdrarın bakterilerden uzak kalmasını sağlayan en önemli mekanizma idrar yolunun böbreklerden aşağı doğru inen idrar akımı ile sürekli olarak yıkanması ve temizlenmesidir.

Bu yüzden bol sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Ayrıca mesaneden (idrar torbası) idrarın dışarı boşalmasını sağlayan üretra adlı kanal yapısı da içeriden dışarıya akıma izin verir fakat dışarıdan içeri bakteri geçişine izin vermeyecek bir yapıdadır. Bakteriler bu engeli aşsalar bile mesaneden böbreklere geçişi engelleyen benzer bir kapak mekanizması daha bulunmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hamilelerde bu anlatılan koruyucu mekanizmalar olumsuz etkilendiklerinden idrar yolu enfeksiyonlarının meydana gelmesini kolaylaştırmaktadır. En önemli faktör, hamilelikte fazla miktarlarda salgılanan progesteron hormonunun düz kasları gevşetici etkisidir.

İdrar yollarında idrar akımını sağlayan düz kaslar gevşediği zaman idrar akımı yavaşlamakta ve bakteri geçişini engelleyen kapak mekanizmalarının da işlevleri azalmaktadır. Aynı zamanda gebeliğin ilerlemesi ile beraber büyüyen rahimin idrar yollarına baskı yapması da idrar akımının yavaşlamasına katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak vajinada normalde bir sorun yaratmadan yaşayan enfeksiyon etkenleri önce üretra yolu ile mesaneye, daha sonra buradan da şartlar elverdiği zaman böbreklere doğru çıkıp, çeşitli şiddette enfeksiyonların oluşmasına sebep olmaktadırlar. İdrar yoluna ulaşan bakteriler burada hiç belirti vermeden hayatlarını sürdürebilmektedirler.

Peki bu durumun vücuda zararı var mıdır?

Buna asemptomatik bakteriüri (idrarda belirti vermeyen bakteri varlığı) adı verilmektedir. Bu durum bir enfeksiyon olmamak ile beraber şartlar elverdiği zaman hemen enfeksiyona dönüşebileceği için muhakkak saptanmalı ve tedavi edilmelidir. İdrar torbasındaki bakteriler her zaman sessiz kalmazlar.

Bazı hususlarda bu bakteriler sistit (mesane iltihabı) veya ileri durumlarda piyelonefrit (böbrek iltihabı) tablolarının meydana çıkmasına sebep olabilmektedirler. Asemptomatik bakteriüri tedavi edilmediği zaman sistit ya da piyelonefrit oluşturabilen bir haldir.

Anne adaylarının yaklaşık olarak %10’unda idrar kültüründe asemptomatik bakteriüri bulunmaktadır. Tanı için anne adaylarından tercihen hamileliğin ilk haftalarında ya da ilk kontrole geldikleri herhangi bir zaman diliminde tam idrar testi ve kültürü istenir. İdrar kültüründe bakterilerde anlamlı üremenin (>100.000 bakteri kolonisi) olması ve anne adayında hiçbir belirtinin olmayışı halinde asemptomatik bakteriüri tanısı konmaktadır.

Ayrıca bu süreçte bitkisel ilaçlar da kullanılır ve oldukça etkili olabilirmi sorusuna da uzmanlar evet yanıtını verebilmektedir.

İdrar kültüründe üreme olduğu zaman üreyen bakteri cinsinin hangi antibiyotiklere hassas olduğunu belirten bir inceleme yapılmaktadır. Antibiyogram adı altında bu inceleme sonucuna göre anne adayı en uygun olan antibiyotik ile tedavi edilir. Tedavinin üzerinden 15 gün kadar bir süre geçtikten sonra yapılan kontrol idrar kültüründe kültürün steril gelmesi (üreme olmaması) halinde tedavi başarılı olmuş olur. Bu durumda anne adayına idrar yolu ile ilgili şikâyetleri olmadığı müddetçe yeni bir idrar kültürü yapılmasına gerek duyulmamaktır.


1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 oy, ortalama: 5,00en yüksek 5)
Loading...
Konu ile ilgili yorumlarınız