Dinamik Böbrek Sintigrafisi İşlemleri Neden Yapılır, Nasıl Çekilir?

Dinamik böbrek sintigrafisi işlemlerine Mag3 uygulaması adı da verilir. Böbreklerin ayrı şekilde ve detaylı bir biçimde izlenmesi konusunda detayların elde edilmesini sağlar.

Dinamik Böbrek Sintigrafisi

İdrar sisteminde meydana gelen bazı hastalıkların belirlenmesi adına yapılan bir uygulamadır. Yapılacak olan tanıya göre farklı şekillerde çekilir. Bunlar;

 • Statik yapılan çekimler
 • Dinamik yapılan çekimler

Bu çekimlerin ikisinin de süreleri farklılıklar gösterir. Statik uygulamalarda lezyon, kist ile tümör olup olmadığının izlenmesi yapılır. Bunların yanı sıra enfeksiyonlardan kaynaklı olarak böbrekler oluşabilen zararlıların izlenmesi de bu uygulama ile yapılmaktadır. Dinamik şekilde yapılan uygulama içinde üst üriner kanallarda bulunan sorunların detaylandırılması, renal transplant izlemesi, böbreklerde oluşan yetmezlikler, renovasküler tansiyon sorunlarının detaylı şekilde izlenmesi yapılır.  Yetişkinlerde meydana gelen sorunların belirlenmesinde kullanılan sintigrafi işlemleri ayriyeten bebek ile çocuklarda da kullanılır. Bebek çekimlerin mag3 çekimi olarak adlandırılır. Mag3 çekimlerinin kesinlikle uzman doktorlar tarafından yapılması çok önemlidir. Konusunda uzman ve tecrübeli doktorlar sorunlara tanı koyar. Çekim işlemleri yapılmadan öne hastaya çekimin nasıl yapılmağı, fiyatı, neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde yapılır.

Dinamik Sintigrafi

Böbreklerin tek tek yani ayrı bir şekilde incelenmesini sağlayan bir sistemdir. Boşaltım ve böbrekte meydana gelen filitrasyon ayrı şekilde gözlemlenir. Vasküler yapıların genel durumun değerlendirmesi yapılır. Yine vasküler yapıların böbreklere katkısı konusunda da değerlendirilmeler yapılır. Dinamik sintigrafi işlemlerinin sonuçları çekimin bitmesinden en geç 60 dakika sonra verilir. Çekim işlemlerinin yapılması aşağıdaki detayları içermektedir.

 • Dinamik sintigrafi işlemlerinin gerçekleştirilmesi genelde aç karına yapılmaz. Aç karına işlem yapılacaksa uzman doktorlar bunu belirtir. İşlemden 1 saat öne yaklaşık olarak 1,5 litre kadar su içilmesi gerekir.
 • Uygulama yapılmadan öne hasta kişiye ya da tetkik yapılacak sağlam kişiye radyoaktif madde verilir. Bu madde çoğu zaman damar yolu arcılığıyla verilir.
 • Uygulama radyoaktif maddenin verilmesinden hemen sonra yapılır. Kişinin genel sağlık durumu, yaşı, erkek ya da kadın olması işlemin süresinde belirleyici etkenlerdir.
 • Uygulamada yine uzman doktorlar gerekli görürse idrarının akımının denetlenmesi amacı ile ilaç verilebilir.
 • Alınacak olan görüntülerin tamamı uzman tarafından yorumlanır.

Bu uygulama sonrasında alınan tüm veriler uzman doktorlar için oldukça önemli verilerin elde edilmesine olanak sağlar. Bu veriler sayesinde tedaviye başlamak adına plan yapılabilir yahut devam eden tedavi süresinin çekilmesi sağlanır.

Uygulama gebelik durumunda ve anne adayı emziriyorsa dikkatli şekilde ve uzman bilgisi dâhilinde uygulanmalıdır. Gebelik döneminde kesinlikle uzman bilgisi olmadan görüntüleme yapılmamalıdır.

Hangi Durumlarda İstenir?

 • Damar sorunları
 • Kemik hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • Mide sorunları
 • Safra kesesi sıkıntıları
 • Dalak ile karaciğer sorunları
 • Gizli olan enfeksiyon durumlarında uygulanır.

Mag3 ( Dinamik ) Böbrek Sintigrafi

Mag3 böbrek sintigrafisi çekimleri aşağıdaki sorunların belirlenmesi için çekilir. Bu çekim işlemi bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinler uygulanır.

 • Travma sorunları
 • Üropatiler sorunlar
 • Üreterik sorunlar
 • Primer teşhis yapılması konusunda değerlendirmeler
 • Primer tedavilerin genel değerlendirilmesi yapılmasında
 • Sistgrafi uygulamasından daha önce
 • Böbrek nakli uygulamalarından önce
 • Mesana sorunlarının belirlenmesi için
 • Vezikoüretal reflü değerlendirmeleri
 • Nefropatiler değerlendirmeler
 • Asimetrik renal sorunların değerlendirilmesi adına uygulanır.

Statik Sintigrafi

Böbreklerin değerlendirilmesi ve böbrekteki doku durumun belirlenmesi konusunda yardımı olur. Dokuların güvenliği açısından önemlidir. Vasküler yatağın genel durumunun değerlendirilmesi adına yapılır. Radyonüklid anjiyografi ile vasküler sorunlarda uygulanır. Uygulama konusunda uzman olan kişiler tarafından uygulanır. Statik sintigrafi işlemlerinde sonra gereken sonuç çekim işleminden 60 dakika sonra çıkar.

Statik sintigrafi işlemlerinin yapılması adına uzman aksi bir durum bir durum belirtmedikçe ön bir hazırlık yapılmasına gerek bulunmaz. Hastaya uygulamadan hemen öne radyoaktif madde aktarımı yapılır. Maddenin verilmesinden hemen sonra ya da en geç 2 saat sonra görüntüleme işlemleri gama kamera desteği ile yapılır. Görüntüleme hemen hemen yarım saat içinde tamamlanır. Uygulamanın bitmesinden sonra bilgisayar ortamında olan görüntüler uzman tarafından değerlendirildikten sonra veriler hastaya verilir. Statik sintigrafi işlemleri aşağıdaki detayların belirlenmesi konusunda yardımı olur.

 • Böbreklerin boyutları, yeri ve şeklindeki sorunların bulunması
 • Böbreklerde oluşabilecek anormal durumların değerlendirme yapılması ve izlenmesi
 • Patolojik durumların izlenmesi
 • Kazalardan sonra oluşan yaralanmalar varsa bunların değerlendirilmesinin yapılması
 • Böbrekler ile alakalı ameliyat yapılacaksa hazırlık konusunda çekim yapılması
 • Ektopik böbreklerin izlenmesi
 • Böbreklerin işlevlerinin izlenmesi

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 5,00en yüksek 5)
Loading...
Konu ile ilgili yorumlarınız